11Stedenbattle Privacy verklaring

Privacyverklaring

De nieuwe privacy wetgeving kan alles heel ingewikkeld maken, maar wij houden het graag eenvoudig en eerlijk. In deze privacyverklaring lees je dan ook hoe wij in de praktijk met jouw gegevens omgaan in hele simpele woorden en gewoon zoals het is. Zo weet jij waar je mee akkoord gaat.

In deze privacyverklaring vind je informatie over:
Wie zit er achter de 11Stedenbattle?
Welke data slaan wij op en waarvoor slaan we die op?
Wie maakt gebruik van welke data?
Hoe kan jij hier controle over houden?
En overige zaken die we vinden dat je moet weten.

Wie zit er achter 11Stedenbattle?

Sportunity B.V. heeft het 11Stedenbattle platform gerealiseerd. Sportunity is een digitaal sportmarketingbureau dat veel werkt met sportbonden, sportorganisaties en evenementen om sporters een moderne sportbeleving te bieden en te (ver)binden. De 11Stedenbattle app is één van deze platformen voor schaats- en skeelersport. Sportunity werkt hier samen met de Sven Kramer Academy. De Sven Kramer Academy maakt schaatsen voor iedereen weer toegankelijk en geeft onder andere schaatslessen en clinics. Bij deze clinics gaan ze gebruik maken van deze app.

Welke data slaan wij op en waarvoor?

We hebben drie soorten data:
De data die je ons beschikbaar stelt bij het registreren;
De data die we verkrijgen door het gebruik van het platform;
De data die we verkrijgen van andere partijen.

Registratie data
Voor deze app hoef je geen account aan te maken om de app te gebruiken. Wel worden deelnemers geregistreerd zodra ze hun startkaart scannen.

De data die we dan opslaan is:
Voornaam
Profielfoto (niet verplicht)
Schaatskaartcode
Welke groep je deelneemt.

Deze algemene gegevens gebruiken we om jou te kunnen herkennen in de app en je toegang tot de app te verlenen. Via het platform kunnen ook commerciële aanbiedingen worden gedaan ten behoeve van jouw sport- en beweegmomenten. Dit kunnen promotie van events of materialen zijn. Wij delen echter niet jouw persoons- en contactgegevens met deze partijen, maar bieden het platform als plek om jou te bereiken, je te ondersteunen en jouw sportmomenten leuker te maken.

Data bij gebruik van het platform
Naast de data die je opgeeft tijdens je registratieproces, slaan wij ook data op over jouw gebruik.

Data die we tijdens het gebruik opslaan zijn:
Daarnaast registreren we per app, specifieke informatie die nodig is voor die app. Voor de 11Stedenapp app zijn dit alleen de deelnemers die gescand worden en slaan we hun tijd en scan-locatie op.

Om goed gebruik te kunnen maken van dit platform zijn de hierboven genoemde gegevens noodzakelijk. Je geeft dan ook toestemming deze hiervoor te gebruiken zodra je jezelf registreert.

Algemene gebruiksgegevens, zoals klik- en/of opengedrag om het platformgebruik te kunnen analyseren en te verbeteren. Deze gegevens verwerken we anoniem en zijn niet naar jou als persoon te herleiden.

Dit doen we om meerdere redenen:
Om de app te verbeteren;
Als noodzakelijkheid om de app goed te laten functioneren en functies te kunnen gebruiken;
Om voor jezelf meer statistieken te verzamelen;
Om een event en organisator van inzichten over zijn deelnemers te voorzien.

Data van derden
Voor het 11Steden-platform maken we gebruik van data van derden.

Wij verkrijgen tijdens het event de groepen aangeleverd en de locaties aangeleverd, echter bevatten deze geen persoonlijke gegevens.

Tevens geeft Google Analytics, Mailchimp, Firebase, Appstore en de Playstore ons het inzicht in jouw gebruik van het platform.

Wie maakt gebruik van welke data?

De Sven Kramer Academy krijgt het volledig inzicht in de deelnemers en het gebruik van de app.
De organiserende partij krijgt het inzicht in de deelnemers en hun prestaties.
De deelnemende organisatie zoals de scholen krijgen inzicht in hun eigen deelnemers en de prestaties van die deelnemers.

Verder maakt het platform gebruik van bepaalde tooling om hst platform te laten functioneren en/of analytics te verkrijgen. Het platform is gehost in Digital Ocean en via hun platform loopt dus ook data om het platform te laten functioneren. Daarnaast wordt met Firebase, Google Analytics, Appstore en Google Playstore data gedeeld om analytics en inzichten te verkrijgen in het gebruik en de gebruikers van het platform.

Tot slot: het 11Stedenbattle-platform is dagelijks in ontwikkeling. Dit betekent dat er zeker nog meer partners zullen aansluiten. Mogelijke partners zouden kunnen zijn:
Sportbonden: Om meer informatie te krijgen over het sport- en beweeggedrag van de sporter om daarmee hun sportaanbod verder te ontwikkelen en/of aan te bieden.
Overheden: Om bij te dragen aan een vitale sportstad.
Goede doelen: Waarbij we de evenementen inzetten als middel om goede doelen te ondersteunen.
Commerciële partners: Om de deelnemers te ondersteunen bij hun activiteiten middels haar producten en diensten.

Hoe kan jij hier zelf controle over houden?

We willen dat jij de zeggenschap hebt en houdt over je eigen gegevens.
Je kunt de meeste basis accountgegevens rechtstreeks in de app inzien en aanpassen. Mocht je inzicht willen in de gegevens die wij opslaan, dan kan je ons mailen op info@sportunity.nu en zullen we jou inzicht geven in jouw profiel en de gegevens die we van jou hebben. Omdat wij jouw privacy belangrijk vinden, kunnen we je vragen jouw identiteit te verifiëren of extra informatie te verstrekken voordat we je je persoonsgegevens laten inzien of wijzigen. We kunnen jouw verzoek om je persoonsgegevens of informatie in te zien en/of te wijzigen ook om een aantal redenen weigeren, waaronder bijvoorbeeld dat het verzoek de privacy van anderen in gevaar brengt of onrechtmatig is.
Toestemming intrekken. Als je ons je gegevens laat gebruiken, kun je altijd van gedachten veranderen en je toestemming gewoon intrekken door de instellingen op je apparaat te wijzigen, als je apparaat die mogelijkheid biedt. In dat geval is het wel mogelijk dat je bij bepaalde diensten niet meer de volledige functionaliteit kunt gebruiken.
Verwijdering. Je kan in jouw instellingen je profiel verwijderen en dan zullen we ook jouw gegevens uit ons systeem verwijderen. Dit betekent wel dat we dan ook jouw gegevens later niet meer terug kunnen halen als je toch weer wilt deelnemen.

Overige:

Herziening van deze privacy verklaring

We kunnen deze privacy verklaring van tijd tot tijd wijzigen. Maar wanneer we dat doen, zullen we je daarvan op verschillende wijzen op de hoogte brengen. Dit is afhankelijk van de impact dat dit heeft op jouw privacy. Soms doen we dat door de datum boven het privacyverklaring, dat te vinden is op onze website en in de mobiele toepassing, te wijzigen. In sommige gevallen is het ook mogelijk dat we je nog op een andere manier op de hoogte stellen (bijvoorbeeld door een verklaring op de homepage van onze websites te plaatsen of een mededeling op te nemen in de app).