Algemene voorwaarden YnBeweging

Algemene voorwaarden YnBeweging

Laatste wijziging: 19 september 2022

Welkom op het YnBeweging platform! De YnBeweging app is dé app voor alle Friezen. Het platform geeft jou inzicht in al het sport- en beweegaanbod in de provincie Friesland. Boek jouw activiteit en kom yn beweging!

Algemeen

Digitaal sportmarketingbureau Sportunity heeft in opdracht van en in samenwerking met SportFryslan de YnBeweging app ontwikkeld. De app is geschikt voor iedere Fries en op dit moment zijn al vele inwoners aan het bewegen! Deze Algemene voorwaarden (“voorwaarden”) zijn van toepassing op het gebruik van de YnBeweging app, de website www.ynbeweging.nl, het platform en gerelateerde diensten. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op het (online) bestellen van diensten of goederen (‘’dienst’’) via de YnBeweging app, de website of het platform. Waar de naam ‘YnBeweging’ wordt gebruikt geldt deze voor zowel de app, de website, het platform als gerelateerde kanalen van het platform.

Door de app te gebruiken of te downloaden ga je akkoord met de voorwaarden die, ook zonder dat wij dit actief naar jou als gebruiker communiceren, van tijd tot tijd door Sportunity kunnen worden gewijzigd. De tekst van deze algemene voorwaarden is beschikbaar op de website www.sportunity.nu.

Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen te worden uitgelegd ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Gebruik

Algemeen

Sportunity biedt geen garanties en is niet aansprakelijk voor jouw activiteiten met betrekking tot de app, de website en/of het platform.

Om de app te kunnen gebruiken, dien je je als gebruiker te registreren. Wanneer je jezelf registreert via de app, verkrijg je een unieke SportID van Sportunity. Met deze unieke ID kun je op meerdere sportapplicaties inloggen. Je kunt je eigen SportID volledig zelf beheren en zien en bepalen wat er met je (persoonlijke) data gebeurt. Hoewel we je graag verbinden met andere sportliefhebbers via de apps, websites en platformen borgen we hierbij je privacy. Wil je hier graag meer over weten? Bekijk dan het privacybeleid. Ook kun je ons altijd bereiken door een mail te sturen naar team@ynbeweging.frl.

Aansprakelijkheid

Het gebruik van de YnBeweging app is voor eigen rekening en risico. Sportunity sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het gebruik van de app, het bezoek van de website en/of het platform en het gebruik van de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten, of de onmogelijkheid de webpagina’s te kunnen raadplegen, uit.

Sportunity behoudt zich het recht voor om functionaliteiten naar eigen inzicht en op ieder moment te (laten) veranderen of te beëindigen, met of zonder een voorafgaande aankondiging. Sportunity is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging van functionaliteiten.

Sportunity aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de mogelijk door derden aangeboden informatie binnen de app, op de website en/of het platform. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermd werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

Sportunity aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden, waaronder ook en in ieder geval te verstaan partners en/of leveranciers van Sportunity, aangeboden – informatie in de YnBeweging app. Sportunity behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige (internet)gebruikers, andere derden of voorwaarden en/of regelingen van Sportunity.

SportCredits

Indien je SportCredits hebt aangeschaft via de YnBeweging app, bijvoorbeeld om een activiteit te kunnen reserveren, houd er dan rekening mee dat deze een geldigheidsduur hebben van twee jaar. Na deze periode worden de gekochte SportCredits verwijderd uit je profiel en kun je deze niet meer gebruiken om producten of diensten te kopen.

Hyperlinks

De YnBeweging app, ynbeweging.nl en/of het platform kunnen hyperlinks bevatten naar sites die buiten het domein van YnBeweging liggen. Deze links zijn als service voor de gebruiker opgenomen. Voor deze sites kunnen andere voorwaarden gelden. Sportunity is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze sites. Het gebruik van de informatie achter deze hyperlinks is geheel voor eigen risico.

Auteursrecht

In de YnBeweging app, op ynbeweging.nl en het Hoops platform rust auteursrecht. De inhoud daarvan mag dan ook niet zonder voorafgaande toestemming van Sportunity worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt. Voor meer informatie kun je contact opnemen via team@ynbeweging.frl.

Privacy

Voor het gebruik van de YnBeweging app, de website en/of het platform geldt het privacybeleid zoals gepubliceerd in de app en op ynbeweging.nl.

Gegevens die je uploadt of in de app, op de site en/of het platform plaatst, kan door anderen worden gezien. Je kunt je instellingen rondom het delen van gegevens en informatie altijd wijzigen via de app.

Door de YnBeweging app te gebruiken verleen je Sportunity een gebruiksrecht op alle content die op enig moment binnen YnBeweging gedeeld wordt en gegenereerd wordt met jouw sportieve verrichtingen. Deze content zal gebruikt worden voor het enthousiasmeren van anderen voor het gebruik van de YnBeweging app zowel binnen als buiten het platform.

Bekijk ons privacybeleid voor meer informatie hoe we met jouw gegevens omgaan.

Toegang

Sportunity kan jouw account wegens ongepast gedrag verwijderen en het gebruik van de dienst beëindigen.

Sportunity gebruikt de door jou gegenereerde gegevens in algemene zin voor het gebruik en de promotie van de YnBeweging app, ynbeweging.nl en/of het platform. Sportunity behoudt zich het recht voor om gebruikers zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot de website en/of het platform of een gedeelte daarvan te ontzeggen.

Gegevens Sportunity

Sportunity B.V., Prins Willem-Alexanderlaan 394, 7311 SZ Apeldoorn, Telefoonnummer: +31622206867 (tussen 9.00 en 17.00 uur), e-mailadres: selectie@sportunity.nu, KvK-nummer: 64655210, BTW-nummer: NL8222.90.078 B01

Klachtenregeling

Heb je een vraag of klacht over het gebruik van de dienst en/of overige diensten, dan kun je die sturen naar team@ynbeweging.frl. Sportunity zal uiterlijk binnen veertien dagen na ontvangst van jouw vraag of klacht reageren.

Slotbepalingen

Op de rechtsverhouding tussen jou en Sportunity is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de rechtbank Gelderland, onverminderd het recht van Sportunity om een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechtbank.

Sportunity is niet aansprakelijk voor eventuele schade die je lijdt door middel van het gebruik van de dienst in de breedste zin van het woord.